Lingala: Buku Mokambi

Child Soldiers International esalemi na mbula 1998 mpe ezali kobundela bopekisi na molongo mobimba makambo matali bokotisi bana na mosala ya soda, ezala na mibeko ya mboka to mpe na bizaleli. Mpo na yango, tozali kosala makasi mpo ete mibeko ya mboka mpe ya molongo etosama, kopesa lisungi ya misala na bulamatari, bisaleli na masanga matali bokengi ya muana, mpe kotombola makoki ma lisanga na maye matali bokotisi bana na mampinga mpe bituluku ya babundi.

Download awa (Lingala) .

Lingelesa, Falansé, kiswahíli